Eco Food Products Ab Oy är företaget som kommer att arbeta med ekologiska livsmedel och produkter i samverkan med våra kunder och samarbetspartners.

Inom våra produktgrupper med ekologiska livsmedel erbjuder vi idag tusentals olika produkter, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar och förnyar vårt koncept och varumärke Eco Food och tillför nya godkända certifierade produkter till våra kunder och samarbetspartners.

Eco Pood Products Ab Oy´s värdegrund är att tillföra ekologiska och förmånliga produkter och bidra till hållbarhet inom de tre områdena Miljö, Ekonomi och Social hållbarhet i samhället för både natur, människor och djur