Om oss

Eco Food Products i Mariehamn Ab Oy är företaget som arbetar med ekologiska livsmedel och produkter i samverkan med våra kunder och samarbetspartners.

Inom våra produktgrupper med ekologiska livsmedel erbjuder vi idag tusentals olika produkter, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar och förnyar vårt koncept och varumärket Eco Food. Vi tillför kontiunerligt nya godkända certifierade produkter till våra kunder och samarbetspartners.

Eco Food Products i Mariehamn Ab Oy´s värdegrund är att tillföra ekologiska och förmånliga produkter och bidra till hållbarhet inom de tre områdena miljö, ekonomi och social hållbarhet i samhället för både människor, djur & natur.